Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mariet Diepgrond, voorzitter
Hans Zwetsloot, secretaris
Lydia Kimman, penningmeester

Advertenties